quatangviet.com logo
0975 72 76 15

Tranh mừng thọ

 

Phúc như Đông Hải - Thọ tỉ Nam Sơn

Mã sản phẩm: TMT07
Giá: 2.720.000,00 VNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Kích thước lòng tranh 60x90 cm
Kích thước khác

80x120 cm  - Giá: 4.320.000 VNĐ

Nguyên liệu Đá quý tự nhiên
Ý nghĩa

Hình ảnh núi, sông (biển) và cây. Trong “Thư kinh” có “như nam sơn chi thọ”, trong những câu đối trước kia thường gặp “phúc như Đông hải trường lưu thủy, thọ tỉ Nam sơn bất lão tùng” hoặc “phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn”, đều ngụ ý hạnh phúc và trường thọ, còn gọi là “thọ sơn phúc hải”. 

Tranh mừng thọkhác
Phúc Lộc Thọ 2
Giá: 3.520.000 VNĐ
Phúc Lộc Thọ 1
Giá: 3.520.000 VNĐ
Tranh mừng thọ 4
Giá: 2.720.000 VNĐ
Tranh mừng thọ 3
Giá: 2.720.000 VNĐ
Tranh mừng thọ 2
Giá: 1.120.000 VNĐ
Tranh mừng thọ 1
Giá: 2.720.000 VNĐ